Struktura

                                                         STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 
                               "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Wyszkowie
 
 
 
 
Lp.
 
Nazwa komórki- Biuro Zarządu
 
Sygnatura
 
 
 
1.
 
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
Prezes Zarządu
 
Komórka Spraw Pracowniczych
Organizacji i Samorządu
 
Dział Ekonomiczny
 
Służba BHP i P. POŻ.
 
Samodzielne stanowisko Głównego Technologa
ds. produkcji piekarskiej i gastronomii
 
 
P I
 
SP
 
 
DE
 
BHP
 
 
GT
 
 
 
 
1.
 
2.
 
Wiceprezes Zarządu
 
 
Dział Handlu
 
Sekcja Administracyjno - Techniczna
 
P II
 
 
DH
 
AT