Zarząd

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu - Marek Kędzierski e-mail: prezes@wyszkow.spolem.org.pl
Wiceprezes Zarządu - Teresa Iwańska  e-mail: wiceprezes@wyszkow.spolem.org.pl

Członkowie Rady Nadzorczej

przewodniczący - Jan Hryniewicz
z-ca przewodniczącego - Teresa Chodkowska
sekretarz - Jadwiga Kentla
przewodnicząca KR - Danuta Ponichtera
członek KR - Maria Wyrzykowska
członek KR - Rafał Witkowski
członek RN - Małgorzata Mościcka
członek RN - Ewa Kwaśniewska
członek RN - Anna Paciorek