Zarząd

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu - Jadwiga Tofel e-mail: prezes@wyszkow.spolem.org.pl
Wiceprezes Zarządu - Marek Kędzierski e-mail: wiceprezes@wyszkow.spolem.org.pl

Członkowie Rady Nadzorczej

przewodniczący - Edward Groniecki
z-ca przewodniczącego - Teresa Chodkowska
sekretarz - Jan Hryniewicz
przewodnicząca KR - Marianna Budek
członek RN - Danuta Ponichtera
członek RN - Andrzej Mościcki
członek RN - Renata Milczarek
członek RN - Ewa Kwaśniewska
członek RN - Rafał Witkowski