Członkowie

Aktualny stan członków Spółdzielni na dzień 01.02.2023 r. wynosi 230 osób.
(Obwód nr I -117 członków, Obwód nr II -113 członków)