Członkowie

Aktualny stan członków Spółdzielni na dzień 08.06.2020 r. wynosi 225 osób.
(Obwód nr I -110 członków, Obwód nr II -115 członków)