Członkowie

Aktualny stan członków Spółdzielni na dzień 26.02.2019 r. wynosi 225 osób.
(Obwód nr I -116 członków, Obwód nr II -109 członków)