Kontakt

'S P O Ł E M' POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE
ul. Gen. J. Sowińskiego 61
07-200 Wyszków

NIP: PL 7620002899
REGON: 001043023


Sekretariat - (29) 742-34-42
e-mail: sekretariat@wyszkow.spolem.org.pl

Marketing - (29) 742-30-61
e-mail: marketing@wyszkow.spolem.org.pl

Dział Handlu - (29) 742-30-62
e-mail: dzialhandlu@wyszkow.spolem.org.pl

Administracja - (29) 742-34-42 wew. 37
e-mail: adm-prod@wyszkow.spolem.org.pl

Dział Kadr - (29) 742-45-40
e-mail: kadry@wyszkow.spolem.org.pl

Księgowość - (029) 742 34 54
e-mail: ksiegowosc@wyszkow.spolem.org.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest 'S P O Ł E M' POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE, Gen. J. Sowińskiego 61, 07-200 Wyszków.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem 'S P O Ł E M' POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE, Gen. J. Sowińskiego 61, 07-200 Wyszków; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego marketing@wyszkow.spolem.org.pl