Kontakt

"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE
ul. Gen. J. Sowińskiego 61
07-200 Wyszków

NIP: PL 762-00-02-899
REGON: 001043023


Sekretariat - (29) 742-34-42
e-mail: sekretariat@wyszkow.spolem.org.pl

Marketing - (29) 742-30-61
e-mail: marketing@wyszkow.spolem.org.pl

Dział Handlu - (29) 742-30-62
e-mail: dzialhandlu@wyszkow.spolem.org.pl

Administracja - (29) 742-34-42 wew. 37
e-mail: adm-prod@wyszkow.spolem.org.pl

Dział Kadr - (29) 742-45-40
e-mail: kadry@wyszkow.spolem.org.pl

Księgowość - (029) 742 34 54
e-mail: ksiegowosc@wyszkow.spolem.org.pl