Produkcja własna

 

 

Chleby

 

Bułki pszenne

Wyroby cukiernicze i półcukiernicze

 

Ciasta:
 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyroby garmażeryjne: